منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97

انتخاب صحیح منابع کنکور  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97  یکی از بزرگترین گام ها برای موفقیت در کنکور ارشد مهندسی شیمی است. همانطور که میدانیم قبولی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی هر سال سخت تر از سال گذشته می شود. با این حال از تعداد داوطلبین آن  کم نشده و رقابت هر سال سخت تر می گردد. تفاوت عمده کنکور مهندسی شیمی با سایر رشته ها  در این نکته است که داوطلبین آن سعی بر این دارند که به تمامی دروس پاسخ دهند. (به خصوص افرادی که خواستار رتبه برتر یا حتی رتبه خوبی هستند!) نکته مهم بعدی در کنکور کارشناسی ارشد انتخاب منابع مناسب کنکور ارشد مهندسی شیمی و مطالعه آن هاست. انتخاب منابع مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از آن جهت حایز اهمیت است که به دلیل حجم بالای منابع مطالعاتی و تنوع دروس وقت زیادی برای خواندن و تست زدن و در نهایت برای به تسلط رسیدن نیاز است،بنابراین استفاده بهینه از زمان فوق العاده مهم می باشد.در این مقاله سعی داریم تا برای هر فرد متاسب با هدفی که برای خود مشخص کرده و همچنین شرایطی که دارد؛ منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ۹۷ را معرفی کنیم.  

روش صحیح مطالعه الکترونیک کنکور ارشد برق 97

در سال های گذشته الکترونیک در کنکور ارشد برق برای داوطلبان رشته های الکترونیک و مخابرات به ترتیب ضریب 4 و 3 و برای سایر گرایش های مهندسی برق در کنکور ارشد برق ضریب صفر داشت و مهم نبود. اما با تغییراتی که در کنکور ارشد برق 96 به وجود آمد برای همه متقاضیان کنکور ارشد برق 96 درس الکترونیک مهم خواهد بود که طبیعتا برای موفقیت در الکترونیک ارشد برق 97 نیازمند یادگیری یک روش صحیح مطالعه الکترونیک ارشد برق 97 می باشیم. روش صحیح مطالعه الکترونیک ارشد برق 97 را در این مقاله با استفاده از تحلیل سوالات الکترونیک ارشد برق 96 و بررسی روش های کلی در زمینه خلاصه نویسی و تست زنی الکترونیک ارشد برق 97 بررسی می کنیم.