دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری و آزاد 97

در زمان آغاز ثبت نام کنکور دکتری ، دفترچه ثبت نام آزمون دکتری تخصصی 97  بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و اموزش کشور قرار میگیرد و داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون دکتری را دارند  با مطالعه کامل دفترچه ثبت نام آزمون دکتری تخصصی 97، میتوانند از ایجاد هر گونه ابهام یا مشکل در ثبت نام  آزمون دکتری تخصصی 97 دانشگاه های آزاد و سراسری جلوگیری نمایند .   برای دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری 97 کلیک کنید برای دان لود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری آزاد 97 کلیک کنید  

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی Ph.D 97

امسال نیز مانند سالهای گذشته، بسیاری از  فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری ، قصد ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D)  سال 1397   را دارند. در آزمون دکتری تخصصی سال قبل شاهد تغییراتی بودیم که سبب ایجاد ابهاماتی در ذهن داوطلبان شد.یکی از موضوعاتی که داوطلبان شرکت کننده در کنکور دکتری تخصصی 97 باید از آن  مطلع باشند زمان ثبت نام آزمون دکتری 97 است،  هر سال ثبت نام  آزمون دکتری تخصصی در آذر ماه صورت می گیرد ولی تنها تفاوت مشاهده شده در زمان ثبت نام کنکور دکتری تخصصی در تاریخ و روز دقیق ثبت نام است.سازمان سنجش برای آمادگی داوطلبان ، چند ماه قبل از  ثبت نام آزمون دکتری تخصصی،اطلاعیه ای در مورد زمان ثبت نام، شرایط ثبت نام و سایر اطلاعات ضروری در آزمون دکتری تخصصی را  در اختیار داوطلبان قرار می دهد . طبق اطلاعاتی که در جدول زمانی سازمان سنجش امسال(1397) بیان شده است، ثبت نام کنکور دکتری تخصصی (Ph.D)  سال 1397  در هفته اول آذر ماه به شکل اینترنتی انجام میشود . داوطلبان میتوانند در زمان اعلام شده با مراجعه به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org  نسبت به ثبت نام خود در این آزمون اقدام نمایند.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق عمومی آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری حقوق عمومی شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مواد و متالوژی آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری مواد و متالوژی شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری مواد و متالوژی دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری مواد و متالوژی دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری مواد و متالوژی دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مواد و متالوژی دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مشاوره آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری مشاوره شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری مشاوره دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری مشاوره دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری مشاوره دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مشاوره دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری مدیریت دولتی شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری محیط زیست شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری فارماکولوژی شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری شیمی تجزیه شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری روانشناسی شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مالی آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری مهندسی مالی شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری مهندسی شیمی شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، حدود تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت آموزشی آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری مدیریت آموزشی شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری فیزیک شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری فلسفه شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شهرسازی آزاد 96

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری شهرسازی شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.  

ثبت نام دکتری بدون آزمون بدون کنکور ۹۶-۹۷

یکی از راه های ورود به مقطع دکتری در دانشگاه های مختلف ثبت نام بدون کنکور دکتری می باشد که بعضا تحت عنوان دکتری استعداد های درخشان نیز بیان می شود. ثبت نام بدون کنکور دکتری برخلاف کنکور دکتری سراسری به صورت غیر متمرکز برگزار می شود به این معنی که هر دانشگاه ثبت نام بدون کنکور دکتری را به صورت متمایز و جداگانه انجام می دهند. در سال های گذشته قوانین ثبت نام بدون کنکور دکتری دچار تغییرات زیادی بوده به شکلی که در سال 94 این تغییرات در قوانین ثبت نام بدون دکتری به سه بار هم رسید. برای داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد که مشتاق به ادامه تحصیل در مقطع دکتری هستند آگاهی از قوانین ثبت نام بدون کنکور می تواند مفید باشد به همین دلیل در این مقاله به بررسی شرایط و قوانین ثبت نام بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد و قوانین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری می پردازیم. در انتها به لیستی از دانشگاه های مختلف که به پذیرش بدون کنکور دکتری می پردازند اشاره می کنیم. برای اظلاع از آخرین اخبار ثبت نام بدون کنکور دکتری می توانید در کانال گروه تله مشاور عضو شوید و اطلاعیه های به روز را مشاهده نمایید.  

دکتری تخصصی پرستاری Nursing phd

بالاترین مقطع تحصیلی رشته پرستاری، دوره دکتری تخصصی پرستاری یا Nursing (Ph.D) است. منابع دکتری پرستاری به راحتی قابل دسترسی بوده و داوطلبان می­توانند در این آزمون گرایش­های مختلفی از شاخه­­های دکترای پرستاری را انتخاب نمایند. بازار کار دکترای پرستاری در شرایط خوبی قرار داشته و کمتر پیش می­آید دانش­آموخته­ای از درآمد دکترای پرستاری شکایتی داشته باشد. این دوره نیز مانند سایر رشته­های مقطع دکتری تخصصی از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله آموزشی و مرحله پژوهشی. در مرحله آموزشی دکتری تخصصی پرستاری 25 واحد درسی به دانشجویان ارائه می­شود و در صورت موفقیت، دانشجویان وارد مرحله پژوهشی می­شوند که در این مرحله نیز تعداد 20 واحد در قالب رساله دکتری، باتوجه به علاقه دانشجو و نیاز جامعه در یکی از عرصه‌های خاص مورد نیاز تهیه و تدوین خواهد شد. مجموع واحدهای آموزشی و پژوهشی در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) پرستاری ۴۵ واحد می‌باشد و پس از فارغ­ التحصیلی، دانش آموختگان این دوره می توانند به عنوان اعضاء هیئت علمی در دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور انجام وظیفه نمایند. تاسیس دکترای پرستاری دانشگاه آزاد در سال­های اخیر نیز کمک بسیاری برای قبولی دراین مقطع ارائه کرده است.  

برنامه ریزی برای کنکور دکتری

کنکور دکتری به صورت دو مرحله­ای برگزار می­شود و برنامه­ریزی برای کنکور دکتری برای داوطلبی که می­خواهد با موفقیت از سد این آزمون عبور کرده و در مصاحبه نیز بیشترین امتیاز ممکن را کسب کند اجتناب ناپذیر است. نحوه درس خواندن برای آزمون دکتری باید به شکلی باشد که به شرط داشتن پایه قوی به داوطلب شش ماه فرصت مطالعه برای آزمون دکتری داده شود. مدیریت خواندن دروس آزمون دکتری نیازمند فرصتی حداقل شش ماهه است تا داوطلب با رتبه خوبی از مرحله کتبی آزمون دکتری عبور کند. داوطلب باید در اولیت قدم منابع آزمون دکتری را تهیه کند و ضمنا باید در نظر داشت که برای قبولی در این آزمون هر فرد باید رزومه خود را نیز تا جای ممکن تقویت کند که در مقاله­ای جداگانه به آن می­پردازیم. در این مقاله سعی می­کنیم با استفاده از تجربه افراد موفق، اهمیت دروس اختصاصی آزمون دکتری و دروس عمومی دکتری را تبیین نموده و با ارائه راهکارهای یک برنامه­ریزی منسجم مسیر کسب رتبه مناسب در آزمون دکتری را برای شما هموار سازیم.  

مواد درسی کنکور دکتری ۹۷

منابع و سؤالات امتحانی آزمون دکتری ۱۳۹۷ برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌های دولتی و آزاد یکسان خواهد بود. بر اساس قانونی که در سال 1394 به تصویب رسید، آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی در کلیه رشته­های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی اعم از دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یکسان برگزار شده و دیگر هیچ کدام از این زیرنظام­ها مجوز برگزاری این آزمون به صورت مجزا را ندارند.